OTTOPALOVÁ, Veronika. Přestavba vybraných částí bývalého kláštera Voršilek a navazujícího území městského bloku v centru Brna - architektonicko-urbanistická studie [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO