MATYÁŠOVÁ, Jana. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO