PALENČAR, Ondrej. Společensko-kulturní centrum v Dolních Kounicích [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58732. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO