VALOŠKOVÁ, Tereza. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO