GÁL, Marek. Univerzální měřicí rozhraní pro digitální audio signál [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58752. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.
Uložit do Citace PRO