MÜLLEROVÁ, Denisa. Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58843. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO