PACHOVSKÁ, Martina. Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO