ŠETINA, Ondřej. Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milada Komosná.
Uložit do Citace PRO