MUSILOVÁ, Kristína. Využití termotolerantních kmenů k přípravě vybraných metabolitů na hydrolyzátech odpadů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58931. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Libor Babák.
Uložit do Citace PRO