TOMEŠEK, Viktor. Návrh a výroba přípravku pro upínací trn ISO 40 [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO