ZIMA, Štefan. Analýza geolokačních databází [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59007. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO