VYSTRK, Tomáš. Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.
Uložit do Citace PRO