VYSTRK, Tomáš. Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2016 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.
Uložit do Citace PRO