BETÁŠ, Michal. Stanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objekty [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO