ŠUBRTOVÁ, Michaela. Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59120. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.
Uložit do Citace PRO