POŠMURA, Marek. Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO