ČEGAN, Tomáš. Analýza a vyhodnocení rizik dopravně spediční firmy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59145. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO