KOŽUŠNÍKOVÁ, Lucie. Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Alena Superatová.
Uložit do Citace PRO