MORAVCOVÁ, Pavlína. Vyproštění cisterny po nehodě na dálnici a rychlostní komunikaci; možné následné škody po nehodě [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO