MAŤAŠOVSKÝ, Martin. Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59204. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO