MÉHEŠ, Filip. Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO