RAISIGL, Ivo. Využití newsletteru v elektronickém obchodování [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59258. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO