BĚLUŠOVÁ, Kristýna. Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59296. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO