BELKOVÁ, Eva. Založení malého podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO