MAJERIKOVÁ, Ela. Komunikační strategie podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59412. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO