STŘELCOVÁ, Radka. Řezné kapaliny a jejich uplatnění v moderní výrobě [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Bumbálek.
Uložit do Citace PRO