DZIURA, Michal. Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Malý.
Uložit do Citace PRO