VAVERKA, Jiří. Výpočtové modelování srdeční kontrakce [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO