VĚŘÍŠ, Michal. Přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,2L [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59603. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Marek Bradávka.
Uložit do Citace PRO