PEŠEK, Ondřej. Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO