JATZOVÁ, Katarína. Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5969. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Muthný,, Tomáš Muthný,, Tomáš.
Uložit do Citace PRO