STUDÝNKOVÁ, Hana. Charakterizace analogů tavených sýrů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5970. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO