VACULKA, Miroslav. Návrh metodiky výpočtu životnosti valivého ložiska [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59703. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO