BENEŠOVÁ, Pavla. Příprava a charakterizace nealkoholického piva s různou příchutí [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO