VAŇÁTKO, Matěj. Webová aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59895. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Krajsa.
Uložit do Citace PRO