HALFAR, Lukáš. Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59927. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Tomáš Bulín.
Uložit do Citace PRO