TULIS, Tomáš. Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59991. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radek Lán.
Uložit do Citace PRO