BURIAN, Viktor. Kleště kovářského manipulátoru: porovnání jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na svařované a odlévané konstrukce [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60004. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO