PAVLÍK, Ondřej. Pevnostní výpočty vybraných součástí palné zbraně [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Slažanský.
Uložit do Citace PRO