ŠENK, Vít. Keramické porézní materiály - příprava, struktura a vlastnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6002. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.
Uložit do Citace PRO