ULM, Daniel. Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO