OTIPKA, Václav. Vozidla s pohonnými jednotkami na CNG [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60044. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO