ŽÁČEK, Jan. Konstrukce pojezdu pro ocelovou nožku do stanice vulkanizačního lisu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60053. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.
Uložit do Citace PRO