ŠIMKOVÁ, Kristýna. Filtrační účinnost tkaniny z nanovlákna [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60067. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.
Uložit do Citace PRO