DVOŘÁK, Jan. Vibrace při frézování kovů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Fiala.
Uložit do Citace PRO