HRBÁČEK, Jan. Srovnání přístupů pro návrh přírubových spojů [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Buzík.
Uložit do Citace PRO