SULOVSKÝ, Marek. Výroba nastavitelné in-line brusle [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO