ŠEVČÍK, Jan. Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.
Uložit do Citace PRO