VANČUROVÁ, Martina. Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60221. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jakub Roupec.
Uložit do Citace PRO