ZEMČÍK, Matěj. Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60283. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO