ŠÁLKOVÁ, Michaela. Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO